Christina Candianou

Candianou-Christina

Christinα Candianou

Dipl.-Übersetzerin

Studium am FTSK:

WS 2001/02 bis WS 2007/08

Diplom

A-Sprache: Deutsch

B-Sprache: Englisch

C-Sprache: Französisch

D-Sprachen: Neugriechisch / Spanisch

Διπλωματούχος Μεταφράστρια

Σπουδές στο FTSK:

2001/2 έως 2007/8

Πτυχίο

Α γλώσσα: Γερμανικά

Β γλώσσα: Αγγλικά

Γ γλώσσα: Γαλλικά

Δ γλώσσες: Νέα Ελληνικά / Ισπανικά

Mit meinem Studium am FTSK der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germersheim) konnte ich mir neben einem umfangreichen Wissen im Bereich der Übersetzungswissenschaft auch essentielle Kenntnisse in der Kommunikationswissenschaft (am Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaft) sowie den Sachfächern Informatik und Technik aneignen.Durch das interdisziplinär ausgerichtete Studium und dank der praxisorientierten Dozenten habe ich insbesondere die Fähigkeit erworben, verschiedenartige und oft komplexe Themen in verschiedenen Sprachen schnell zu begreifen, Informationen richtig zu verarbeiten sowie erfolgreich und zielgruppengerecht zu kommunizieren.Aufgrund der zahlreicher Kooperationspartnerschaften mit internationalen Hochschulen hatte auch ich die Möglichkeit, im Rahmen meines Studiums an einem Austauschprogramm am Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI) in Brüssel teilzunehmen.Die in dem Studium erworbenen Fähigkeiten ermöglichten mir den Zugang zu internationalen Organisationen, wie dem Europäischen Parlament, wo ich innerhalb eines internationalen Umfeldes einen Europaabgeordneten bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützte sowie den Zugang zu international agierenden Unternehmen, wie IBM Deutschland GmbH, wo ich studienbegleitend als Schnittstelle zwischen den Abteilungen Marketing, Public Relations und Vertrieb im Bereich Global Business Services (GBS) tätig war.

Nach meinen Abschluss war ich zwei Jahre lang bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG im Bereich Customer Relationship Management (CRM) angestellt und unterstützte in beratender Funktion die einzelnen Fachbereiche beim Aufbau und der Pflege dauerhafter Geschäftsbeziehungen. Heute bin ich als freiberufliche Übersetzerin tätig und absolviere parallel den MBA-Studiengang International Marketing an der ESB Business School in Reutlingen, um meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse durch umfassendes Wissen im General Management und Marketing weiter auszubauen. Auch in meinem Zweitstudium erwies sich das Übersetzerstudium von großem Vorteil, zumal bei der Erschließung neuer Märkte eine sprachliche und kulturelle Kompetenz wesentliche Voraussetzungen sind.

Aus meiner Praxiserfahrung heraus betrachtet kann ich sagen, dass der Fachbereich in Germersheim die Studenten mit einer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung sowie Schlüsselqualifikationen wie Internationalität, Sprachkenntnissen, Kommunikations- und Teamfähigkeit und interkultureller Kompetenz auf eine internationale Karriere in global agierenden Unternehmen und Organisationen vorbereitet. Dabei spielt der Bekanntheitsgrad und der sehr gute Ruf des Fachbereichs eine ausschlaggebende Rolle.

Μέσω των σπουδών μου στο FTSK του Πανεπιστημίου Γιοχάνες Γκούτενμπεργκ του Μάιντς (Γκέρμερσχαϊμ) απέκτησα εκτός από ευρείες γνώσεις στον τομέα της Επιστήμης της Μετάφρασης και θεμελιώδεις γνώσεις στην Επικοινωνιολογία (παρακολουθώντας μαθήματα στο Ινστιτούτο Γενικής Γλωσσολογίας και Πολιτισμολογίας), καθώς και στα ειδικά μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας.Η διεπιστημονική δομή των σπουδών καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας των καθηγητών, οι οποίες προσανατολίζονται στην πράξη, μου έδωσαν γρήγορα τη δυνατότητα να κατανοήσω ποικίλλα και συχνά περίπλοκα θέματα σε διάφορες γλώσσες, να επεξεργάζομαι σωστά πληροφορίες καθώς και να επικοινωνώ με επιτυχία και πάντα έχοντας στο επίκεντρο τον αποδέκτη.Χάρη στις πολυάριθμες συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού είχα κι εγώ τη δυνατότητα στα πλαίσια των σπουδών μου να λάβω μέρος σε πρόγραμμα ανταλλαγής με το Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI) στις Βρυξέλλες.Οι ικανότητες που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου μού έδωσαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο εργάστηκα στο διεθνές περιβάλλον του γραφείου τύπου ενός ευρωβουλευτή, καθώς και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως η IBM Deutschland GmbH, στην οποία εργαζόμουν παράλληλα με τις σπουδές μου ως σύνδεσμος μεταξύ των τμημάτων Marketing, Διεθνών Σχέσεων και Πωλήσεων στον τομέα Global Business Services (GBS).

Μετά το πέρας των σπουδών μου εργάστηκα για δύο χρόνια στην ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young AG στο τμήμα Customer Relationship Management (CRM) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στα εκάστοτε τμήματα στη δημιουργία και φροντίδα μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων. Σήμερα εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια και ταυτόχρονα παρακολουθώ το πρόγραμμα MBA International Marketing στο ESB Business School στο Reutlingen, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των οικονομικών μου γνώσεων, ιδιαίτερα στους τομείς General Management και Marketing.

Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου μπορώ να πω ότι οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου του Germersheim έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για καριέρα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς, έχοντας λάβει από το πανεπιστήμιο μια σταθερή επιστημονική εκπαίδευση, αλλά και βασικές προϋποθέσεις, όπως γλωσσικές γνώσεις, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, διαπολιτισμικές δεξιότητες και ανοιχτό τρόπο σκέψης. Συγχρόνως το αναγνωρισμένο image του πανεπιστημίου και η εξαιρετική φήμη του παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο.

zurück zur Absolventenübersicht